Stress

Kurs

Vi utgår från en så kallad tre-cirkel-modell där vi under fem träffar fördjupar oss i vad stress är och vad det innebär för dig. De tre cirklarna står för hot (röd), motivation (blå) och återhämtning (grön) och ger tillsammans en förenklad bild av de mentala stadier vi går igenom i vardagen. I denna stresskurs kommer jag använda mig utav MI-coachning (Motivational Instruments), där jag som kursledare använder mig utav ett aktivt lyssnande för att kunna möta dig som kursdeltagare på den nivå du befinner dig. Sedan vägleder jag dig vidare så att du kan applicera de verktyg du får under kursens gång i syfte att öka din mentala medvetenhet och därmed enklare kunna förflytta dig mellan de tre cirklarna. Pris: 2500:- /fem tillfällen

 

90 min per träff.

Vad

Träff 1

Vad är trecirkel-modellen, vad innebär den för dig? 

Träff 2

Tankefällor och den blå cirkeln

Träff 3

Sömn samt den gröna cirkeln.

Träff 4

Motstånd samt den röda cirkeln

Träff 5

Trecirkel-modellen åter igen

kelly-sikkema-514dv0uzWwk-unsplash

Walk&Talk

Vi går en promenad på 60 min där du får en möjlighet att prata om din vardag samt få stöd i allt som händer. I min roll som stresscoach kommer jag lyssna aktivt och ställa frågor som gör att du får en djupare förståelse kring dina tankar och känslor. Du väljer vart vi ska gå alt lämna över valet till mig som coach så tar vi en promenad tillsammans
victor-hernandez-eVOMf-4MyQs-unsplash
Varukorg